ЗНАК - позначення, яке вирізняє товари та послуги одних осіб серед таких самих або споріднених з ними товарів і послуг інших осіб.

Часто товарний знак називають торговою маркою або асоціюють його з фірмовим найменуванням. Слід зазначити, що поняття торгової марки відсутнє в українському законодавстві, воно увійшло в побут завдяки англійському слову "trademark". Насправді поняття «товарний знак» дещо ширше, тому що охоплює не тільки сферу торгівлі. Товарними знаками маркуються не тільки товари. Реєстрація товарного знака також служить для індивідуалізації послуг (у сфері торгівлі, реклами, туризму та ін.). Фірмове найменування без відповідної державної реєстрації не має статусу товарного знака. Воно є засобом індивідуалізації безпосередньо самого підприємства, а не вироблених їм товарів чи послуг. Одна і та ж фірма може бути власником необмеженої кількості товарних знаків.

Послуги, які надає наша компанія:

  • реєстрація товарного знака «під ключ»;
  • перевірка товарних знаків на тотожність і схожість, оцінка охороноздатності;
  • розробка та доопрацювання товарних знаків;
  • оформлення ліцензійних договорів.

Вимоги до товарного знаку:

Основна вимога до товарного знаку - його розрізнювальна здатність. Це означає, що споживач, побачивши товарний знак, не повинен його переплутати ні з яким іншим. Для того щоб не допустити реєстрацію декількох тотожних або схожих товарних знаків, після подачі заявки проводиться державна експертиза (близько року). За подачу і експертизу заявки, а також за реєстрацію товарного знака (у разі позитивного рішення експертизи) сплачується державне мито. Щоб гроші не були витрачені даремно, перед подачею рекомендується провести перевірку товарного знака.

Що отримує власник товарного знака?

Власник товарного знака отримує виняткове право на товарний знак заявлений відповідно до МКТП товарів і послуг. Це право підтверджується свідоцтвом зразка, в якому представлений сам товарний знак, зазначений його правовласник і класи, для яких проведена реєстрація товарного знака. Термін дії товарного знака - 10 років. Після закінчення, цей термін може продовжуватися ще на 10 років необмежену кількість разів.

Виключне право на торговельний знак полягає у наступному:

  • після того, як проведена реєстрація товарного знака, правовласник вправі використовувати товарний знак і забороняти використання товарного знака іншими особами; - ніхто не може використовувати охороняється в Україні товарний знак без дозволу правовласника; - незаконне використання товарного знака тягне за собою цивільну, адміністративну, кримінальну відповідальність згідно з законодавством України. ! Не слід забувати, що товарний знак - це ще й товар, який можна вигідно продати. Розкручені товарні знаки часто перевищують вартість усіх матеріальних активів підприємства. Наприклад, деякі товарні знаки, такі як "Dodge" та "Coca Cola", оцінюються на ринку товарних знаків в десятки мільярдів доларів. Отримати прибуток з товарного знака можна і шляхом укладення з третіми особами ліцензійних договорів, що надають право на використання товарного знака. Такого роду договори підлягають обов'язковій державній реєстрації в Патентному відомстві і публікації в офіційних виданнях.

Для чого потрібна реєстрація такого знака?

Реєстрація товарного знака необхідна: - для захисту від патентного рейдерства та актів недобросовісної конкуренції, пов'язаних з реєстрацією третіми особами на своє ім'я Ваших незахищених позначень , що в свою чергу поставить Вашу діяльність під даними позначеннями поза законом;

  • для забезпечення можливості боротьби з незаконним використанням Вашого товарного знака, зокрема з контрафактною продукцією та послугами.

У якості товарних знаків можна зареєструвати різні види позначень: словесні, образотворчі, слогани, логотипи (слово або словосполучення в оригінальному графічному написанні), комбіновані (слово + образотворчий елемент), об'ємні ( наприклад, форма пляшки або флакона для духів), етикетки.