Промисловий зразок - це результат творчої діяльності людини в галузі художнього конструювання. Промисловий зразок являє собою зовнішній вигляд, дизайн певного предмета.

Даний об'єкт інтелектуальної власності покликаний створити оригінальний, неповторний дизайн того або іншого виробу, чим може істотно підвищити його привабливість для потенційних покупців, і значно підвищити обсяги продажів даного товару.

Об'єктом промислового зразка можуть бути форма, малюнок чи розфарбування або їх поєднання, що визначають зовнішній вигляд промислового виробу.

Обсяг правової охорони та на який строк діє охоронний документ?

Термін дії правової охорони: 10 років, починаючи від дати подання заявки на видачу патенту, з можливістю продовження на 5 років.

Однак, права, що випливають з патенту, починають діяти від дати публікації відомостей про видачу патенту.

Згідно із Законом України "Про охорону прав на промислові зразки" правову охорону промислових зразків не можуть отримати:

 • об'єкти архітектури (за винятком малих архітектурних форм);
 • друкована продукція як така;
 • об'єкти нестійкої форми з рідких, газоподібних, сипких або подібних до них речовин;
 • промислові, гідротехнічні та інші стаціонарні споруди.

Обсяг правової охорони визначається сукупністю суттєвих ознак промислового зразка, представлених на зображенні (зображеннях) виробу.

Переваги власника патенту на промисловий зразок:

 • економічна - права на промисловий зразок мають свою вартість і з часом можуть підвищити свою економічну важливість, що є вигідним вкладанням коштів;
 • отримання власником патента значного прибутку шляхом використання промислового зразка у власному виробництві і через продажу ліцензій на нього;
 • захист Вашої інтелектуальної власності відповідно до законодавства України;
 • згідно з МСБО 8, права на промисловий зразок можуть бути занесені до нематеріальних активів. Тобто, вартість даного об’єкту може бути поставлена на баланс підприємства або внесено як майно в статутний фонд при створенні фірми.

 

Види промислових зразків:

 • етикетка
 • упаковка
 • друковане видання
 • техніка
 • модель одягу, взуття, головного убора
 • окремі деталі виробу
 • меблі