Освіта — скарб; праця — ключ до нього.                П. Буаст

                                                                                        

Автор - фізична особа, яка своєю творчою працею створила твір, згідно зі ст.1 ЗУ «Про авторське право та суміжні права».

Найкращий доказ авторства – це свідоцтво про реєстрацію об'єкта авторського права.

Дія чинного свідоцтва поширюється на:

      1) літературні  письмові твори белетристичного, публіцистичного, наукового, технічного або іншого характеру (книги, брошури, статті тощо);

     2) виступи, лекції, промови, проповіді та інші усні твори;

     3) комп'ютерні програми;

     4) бази даних;

     5) музичні твори з текстом і без тексту;

     6) драматичні, музично-драматичні твори, пантоміми, хореографічні та інші твори, створені для сценічного показу, та їх постановки;

     7) аудіовізуальні твори;

     8) твори образотворчого мистецтва;

     9) твори   архітектури,   містобудування і садово-паркового мистецтва;

     10) фотографічні твори, у тому  числі   твори,   виконані способами, подібними до фотографії;

     11) твори   ужиткового   мистецтва,   у   тому   числі твори декоративного ткацтва,   кераміки,   різьблення,   ливарства,   з художнього скла, ювелірні вироби тощо;

     12) ілюстрації, карти, плани, креслення, ескізи, пластичні твори, що стосуються географії, геології, топографії, техніки, архітектури та інших сфер діяльності;

     13) сценічні обробки творів, зазначених у пункті 1, обробки фольклору, придатні для сценічного показу;

     14) похідні твори;

     15) збірники творів, збірники обробок фольклору, енциклопедії та антології, збірники звичайних даних, інші складені твори за умови, що вони є результатом   творчої   праці   за   добором, координацією або упорядкуванням змісту без порушення авторських прав на твори, що входять до них як складові частини;

     16) тексти   перекладів   для   дублювання,     озвучення, субтитрування   українською   та   іншими   мовами   іноземних аудіовізуальних творів;

     17) інші твори.

 

      Охороні підлягають всі ці твори, як оприлюднені, так і не оприлюднені, як завершені, так і не завершені, незалежно від їх призначення, жанру, обсягу, мети (освіта, інформація, реклама, пропаганда, розваги тощо).

 

Виникнення авторського права

Авторське право на твір науки, літератури і мистецтва виникає в силу факту його створення. Володар виняткових авторських прав для сповіщення про свої права може використовувати знак охорони авторського права, який вміщується на кожному примірнику твору і складається з трьох елементів:

-            латинської літери "С" в окружності : " © " ;

-            імені (найменування) власника виняткових авторських прав;

-            року першого опублікування твору.

Для виникнення і здійснення авторського права не потрібно реєстрації твору, іншого спеціального оформлення твору або дотримання будь-яких формальностей. Однак для захисту авторських прав, у разі їх порушення третіми особами, одним з обов'язкових умов є доказ авторства твору. У такій ситуації наявність свідоцтва про реєстрацію об'єкта авторського права може зіграти істотну, а часом і вирішальну роль. Це особливо актуально в тих випадках, коли твір не було оприлюднено або широко відомо, а також якщо не укладалися авторські договори.