Що називають корисною моделлю? 

Корисна модель – це технологічне (технічне) рішення завдання, що відповідає умовам патентоздатності (новизна, промислова придатність). Корисні моделі часто називають «малий винахід». Адже творчий рівень технічних рішень, що охороняються як корисні моделі нижче, ніж творчий рівень технічних рішень, що охороняються як винахід. Згідно зі ст. 6 Закону України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі» правова охорона надається корисній моделі, що не суперечить публічному порядку, принципам гуманності і моралі.

Об'єктом корисної моделі, правова охорона якій надається може бути: 

  • продукт (пристрій, речовина, штам мікроорганізму, культура клітин рослини і тварини тощо);
  •  процес (спосіб), а також нове застосування відомого продукту чи процесу.

Яка правова охорона корисної моделі?

Пріоритет, авторство і право власності на корисну модель засвідчуються патентом, строк дії правової охорони якої становить 10 років, починаючи від дати подання заявки на видачу патенту. Однак, права, що випливають із патенту, починають діяти від дати публікації відомостей про видачу патенту.

Обсяг правової охорони визначається сукупністю суттєвих ознак, що містяться у формулі корисної моделі. Тлумачення формули здійснюється в межах опису корисної моделі і відповідних креслень.

Право на одержання патенту має винахідник. Фізичні особи, які не внесли особистого творчого внеску у створення корисної моделі, а надали винахіднику (винахідникам) тільки технічну, організаційну чи матеріальну допомогу при його створенні і (або) оформленні заявки не являються винахідниками. Винахіднику належить право авторства, яке є невід'ємним особистим правом і охороняється безстроково. 

Винахідник має право на присвоєння свого імені створеній ним корисній моделі. Право на одержання патенту на службову корисну модель має роботодавець винахідника.

Право на одержання патенту має відповідно правонаступник винахідника або роботодавця.