Освіта — скарб; праця — ключ до нього.

П. Буаст

Автор - фізична особа, яка своєю творчою працею створила твір, згідно зі ст.1 ЗУ «Про авторське право та суміжні права»

Найкращий доказ авторства – це свідоцтво про реєстрацію об'єкта авторського права.

Дія чинного свідоцтва поширюється на:

 • літературні письмові твори белетристичного, публіцистичного, наукового, технічного або іншого характеру (книги, брошури, статті тощо);
 • виступи, лекції, промови, проповіді та іншіусні твори;
 • комп'ютерні програми;
 • базиданих;
 • музичні твори з текстом і без тексту;
 • драматичні, музично-драматичні   твори, пантоміми, хореографічні та інші твори, створені для сценічного показу, та їх постановки;
 • аудіовізуальні твори;
 • твори образотворчого мистецтва;
 • твори архітектури, містобудування і садово-паркового мистецтва;
 • фотографічні твори, у тому  числі   твори, виконані способами, подібними до фотографії;
 • твори   ужиткового мистецтва, у тому   числі твори декоративного ткацтва,   кераміки,   різьблення,   ливарства,   з художнього скла, ювелірні вироби тощо;
 • ілюстрації, карти, плани, креслення, ескізи, пластичні твори, що стосуються географії, геології, топографії, техніки, архітектури та інших сфер діяльності;
 • сценічні обробки творів, зазначених у пункті 1, обробки фольклору, придатні для сценічного показу;
 • похідні твори;
 • збірники творів, збірники обробок фольклору, енциклопедії та антології, збірники звичайних даних, інші складені твори за умови, що вони є результатом  творчої праці  за  добором, координацією або упорядкуванням змісту без порушення авторських прав на твори, що входять до них як складові частини;
 • тексти перекладів для дублювання, озвучення, субтитрування українською та іншими мовами іноземних аудіовізуальних творів;
 • інші твори.
 • Охороні підлягають всі ці твори, як оприлюднені, так і не оприлюднені, як завершені, так і не завершені, незалежно від їх призначення, жанру, обсягу, мети (освіта, інформація, реклама, пропаганда, розваги тощо).

Виникнення авторського права

Авторське право на твір науки, літератури і мистецтва виникає в силу факту його створення. Володар виняткових авторських прав для сповіщення про свої права може використовувати знак охорони авторського права, який вміщується на кожному примірнику твору і складається з трьох елементів:

 • латинської літери "С" в окружності : " © " ;
 • імені (найменування) власника виняткових авторських прав;
 • року першого опублікування твору.

Для виникнення і здійснення авторського права не потрібно реєстрації твору, іншого спеціального оформлення твору або дотримання будь-яких формальностей. Однак для захисту авторських прав, у разі їх порушення третіми особами, одним з обов'язкових умов є доказ авторства твору. У такій ситуації наявність свідоцтва про реєстрацію об'єкта авторського права може зіграти істотну, а часом і вирішальну роль. Це особливо актуально в тих випадках, коли твір не було оприлюднено або широко відомо, а також якщо не укладалися авторські договори.